Cải tạo ký túc xá thành khu giảng đường và phòng thí nghiệm

273 -275 An Dương Vương, Phường 3, Quận, TP.HCM
Đang cập nhật
Xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
  • Địa điểm: 273 -275 An Dương Vương, Phường 3, Quận, TP.HCM
  • Quy mô: 01 hầm + 7 lầu
  • Cấp công trình: cấp II
  • Chủ đầu tư: Trường Đại Học Sài Gòn
  • Công việc thực hiện: Xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

Mục đích của thí nghiệm nén tĩnh là:

  • Nghiên cứu đặc tính biến dạng của đất nền;
  • Xác định mô đun biến dạng E;