Dự án cải thiện môi trường nước thành phố,Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, giai đoạn II -Gói thầu J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải

Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Đang cập nhật
Thí nghiệm Vật liệu đầu vào
  • Địa điểm: Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
  • Quy mô: công suất xử lý nước của giai đoạn 1 từ 141.000m3/ngày lên 469.000m3/ngày đêm, tăng hơn 3 lần công suất xử lý nước thải hiện nay.
  • Cấp công trình: cấp I
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị TP.HCM
  • Công việc thực hiện: Thí nghiệm Vật liệu đầu vào bao gồm Thép, bu lông, xi măng poóclăng, cốt liệu mịn cốt liệu thô, nước và chất phụ gia, thí nghiệm hiện trường như xác định độ chặt lu lèn nền, khoan mẫu xác định cường độ bê tông hiện trường….