Trung tâm dịch vụ văn hoá kết hợp dịch vụ thương mại Châu Văn Liêm

102 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, TP.HCM
None
02 hầm + 08 lầu
  • Địa điểm: 102 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, TP.HCM.
  • Quy mô: 02 hầm + 08 lầu
  • Cấp công trình: cấp II
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Truyền thông Điện Ảnh Sài Gòn
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng của kết cấu hiện trang hạng mục công trình, đề xuất biện pháp xử lý các hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có)