THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở nhà, đất sản xuất kinh doanh Trung tâm đang quản lý năm 2023”

Hiện nay, Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai thực hiện gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở nhà, đất sản xuất kinh doanh Trung tâm đang quản lý năm 2023”, Trung tâm thông báo đến quý nhà thầu có nhu cầu và năng lực tham gia thực hiện gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên với các thông tin chi tiết sau:

  • Khối lượng công việc thực hiện:
  • Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở nhà, đất sản xuất kinh doanh Trung tâm đang quản lý năm 2023;
  • Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở nhà, đất sản xuất kinh doanh Trung tâm đang quản lý năm 2023”.
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Nguồn kinh phí: Kinh phí thường xuyên tự chủ (theo nội dung Phiếu trình số 654/PTr-TCKT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Phòng Tài chính Kế toán);
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn;
  • Loại hợp đồng: trọn gói;
  • Thời gian thực hiện 30 ngày.

Lưu ý: mỗi nhà thầu chỉ được tham dự 01 (một) trong 02 (hai) gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT hoặc Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2023.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt