THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án Sửa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Khu 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án Sửa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Khu 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy;
  • Các Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thanh lý về Tư vấn thiết kế/ Tư vấn thẩm tra thiết kế/ Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan đến hệ thống Phòng cháy chữa cháy/ Thi công xây dựng/ Lắp đặt thiết bị mà Nhà thầu đã thực hiện;
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cấp thoát nước) Hạng 2;
  • Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thiết kế (kiến trúc, điện – cơ điện Hạng 2); Chứng chỉ thiết kế Phòng cháy chữa cháy còn hiệu lực.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 07/02/2023 đến ngày 13/02/2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt