THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật”, gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật”, gói thầu “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật” thuộc công trình “Sửa chữa quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai Đầm Sen, Phường 3, Quận 11”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật”, gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật”, gói thầu “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật” thuộc công trình “Sửa chữa quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai Đầm Sen, Phường 3, Quận 11”. Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:
1.1. Đối với năng lực của Tổ chức:
Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu đối với đơn vị xin tham gia tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định đấu thầu);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về thiết kế, thẩm tra thiết kế đối với đơn vị xin tham gia tư vấn thẩm tra thiết kế);
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn thời hạn (đối với đơn vị xin tham gia tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật), có lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng hạng 2 trở lên.
Đối với đơn vị xin tham gia tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định đấu thầu: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về Tư vấn thiết kế/lập dự án đầu tư/thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán hoặc lập Báo cáo kinh tế -Kỹ thuật thuộc công trình dân dụng mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
Đối với đơn vị xin tham gia tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác Tư vấn thiết kế/lập dự án đầu tư/thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán/Lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật hoặc thẩm tra thiết kế/thẩm tra dự án đầu tư/thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán/thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc công trình dân dụng mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Các Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
1.2. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu :
Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, trong đó:
– 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Kinh tế hoặc Luật);
– 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về xây dựng);
– 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về kỹ thuật điện hoặc cơ khí hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt hoặc Cấp nước – thoát nước hoặc Kỹ thuật môi trường đô thị hoặc Phòng cháy chữa cháy).
1.3. Đối với năng lực cá nhân của đơn vị Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật:
Tổ thẩm tra thiết kế/thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định, trong đó:
– 01 (một) chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc (kèm chứng chỉ hành nghề kiến trúc) còn thời hạn.
– 01 (một) chủ trì thẩm tra thiết kế điện – cơ điện (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế điện – cơ điện hạng 2) còn thời hạn.
– 01 (một) chủ trì thẩm tra dự toán (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực định giá xây dựng hạng 2) còn thời hạn.
Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 03 (bai) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT/Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu/Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt