THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành chung cư A, C – lô C, D thuộc Khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây “Quản lý vận hành chung cư A, C – lô C, D thuộc khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”, nội dung: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có thể hiện lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu Quản lý vận hành nhà chung cư mà Nhà thầu đã thực hiện (có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng);
  • Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 02/3/2023 đến ngày 08/3/2023.

Trân trọng./.

Tiếng Việt