THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 Chung cư khối A,C lô C-D thuộc Khu tái định cư 17,3ha phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 Chung cư khối A,C lô C-D thuộc Khu tái định cư 17,3ha phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”, gồm:

  • Nội dung 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.
  • Nội dung 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty;
  • Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu bảo hiểm chạy nổ mà Nhà thầu đã thực hiện (có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến 16 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2022.

Trân trọng./.   

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Bài viết khác

Tiếng Việt