THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại địa chỉ số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1

Căn cứ Quyết định số 5923/QĐ-QLNGĐXD-PTN về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại địa chỉ số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại địa chỉ số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Trung tâm thông báo đến quý nhà thầu có nhu cầu và năng lực tham gia thực hiện gói thầu nêu trên với các thông tin chi tiết sau:

I. Khối lượng công việc thực hiện:

Stt

Địa chỉ mua bảo hiểm

Loại nhà

Giá trị tòa nhà (đồng)

1

Số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Chung cư, nhà hổn hợp, không có hệ thống chữa cháy tự động

22.090.850.895

2

Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1

Trụ sở, cơ quan nhà nước cao 12 tầng

59.875.343.499

II. Hồ sơ yêu cầu tham gia gói thầu:

  1. Đơn dự thầu;
  2. Bảng chào giá thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các địa chỉ nhà, đất được nêu tại phần I;
  3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực, hợp đồng có tính chất tương tự…

III.     Thông tin gói thầu:

  • Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ (theo Quyết định số 2514/QĐ-SXD-VP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng);
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Trân trọng./.   

Bài viết khác

Tiếng Việt