THÔNG BÁO Về việc mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Vận chuyển kho hồ sơ, tài liệu chuyên ngành xây dựng tại Lầu 3, 4 và di dời hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tại Lầu 1 Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo”

Căn cứ Quyết định số 8562/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Vận chuyển kho hồ sơ, tài liệu chuyên ngành xây dựng tại Lầu 3, 4 và di dời hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tại Lầu 1 Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo”;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang thực hiện gói thầu “Vận chuyển kho hồ sơ, tài liệu chuyên ngành xây dựng tại Lầu 3, 4 và di dời hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tại Lầu 1 Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo”, Trung tâm thông báo đến Quý nhà thầu, công ty có khả năng và năng lực tham gia chào giá gói thầu trên.

Bên mời chào giá:

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Địa chỉ: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 66.815.185

Danh mục:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

Kinh phí vận chuyển hồ sơ chuyên ngành xây dựng

Hộp

3.718

2

 Công tháo kệ

Cái

66

3

Công chuyển hộp từ tầng 1 lên tầng 3

Gói

1

  • Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên tự chủ.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước rút gọn.
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bài viết khác

Tiếng Việt