THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến thực hiện gói thầu “Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng”. Trong đó có các hạng mục sau:

a/ Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

b/ Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác có liên quan đến các gói thầu trên nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;

– Hồ sơ năng lực công ty, gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thể hiện lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu theo quy định);

+ Tài liệu chứng minh Nhà thầu đã đăng ký tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (còn hiệu lực);

+ Các hợp đồng tư vấn có liên quan đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu/thanh lý);

+ Các văn bằng của cá nhân, chứng chỉ cá nhân và tổ chức có liên quan đến gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến 16 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ tham gia 01 trong 02 hạng mục nêu trên.

Trân trọng./.

Tiếng Việt