THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Mua sắm máy vi tính năm 2023”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Mua sắm máy vi tính năm 2023”, gồm:

  • Gói thầu 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.
  • Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;
  • Hồ sơ năng lực của Công ty, gồm:

 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   + Các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ có liên quan đến gói thầu; cử nhân  công nghệ thông tin, chứng chỉ đấu thầu;

   + Các Hợp đồng tư vấn có liên quan mà nhà thầu đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu/ thanh lý).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 23/6/2023 đến ngày 29/6/2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Tiếng Việt