THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn liên quan đến Gói thầu “Quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn cho Gói thầu “Quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức”, gồm:

  • Nội dung: Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;
  • Hồ sơ năng lực công ty (kèm danh sách có tên đơn vị đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các hợp đồng tư vấn đầu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu quản lý vận hành nhà chung cư mà nhà thầu đã thực hiện;
  • Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành (chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến 16 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt