THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện hạng mục “Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng tra cứu thông tin về quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố”

1. Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn cho các gói thầu thuộc hạng mục “Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng tra cứu thông tin về quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố”. Bao gồm các gói thầu sau:

a/ Gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng tra cứu thông tin về quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

b/ Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công.

c/ Gói thầu: Kiểm thử phần mềm và đánh giá an toàn thông tin.

d/ Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án.

2. Trung tâm thông báo đến các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm về nghiệp vụ đấu thầu cho các gói thầu trên, gồm các nội dung như sau:

a/ Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (cho 4 gói thầu tại mục 1).

b/ Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (cho 4 gói thầu tại mục 1).

Thành phần hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực tư vấn đấu thầu);

– Các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ có liên quan đến gói thầu; Bằng kỹ sư hoặc cử nhân công nghệ thông tin, chứng chỉ đấu thầu;

– Các Hợp đồng tư vấn có liên quan mà nhà thầu đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu).

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng) – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/11/2023 đến ngày 27/11/2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia một trong hai gói thầu tại mục số 2.

Bài viết khác

Tiếng Việt