THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Gói thầu: Dịch vụ bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu “Dịch vụ bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1”.
Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nhà, đất nêu trên tiến hành khảo sát và gửi bảng báo giá đến Trung tâm để thực hiện công tác bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1.
Mô tả khối lượng công việc thực hiện: 01 vị trí trực bảo vệ 24/24 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hệ khảo sát, kiểm tra khối lượng: Ông. Lê Lâm Sơn – SĐT: 032.6666.959 – Email: lelamson.ksxd@gmail.com.
Hạn chót nhận hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 03 tháng 07 năm 2023.

Bài viết khác

Tiếng Việt