THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn Lập và Thẩm tra báo cáo Kinh tế – kỹ thuật cho Công trình “Chung cư Bình Phú 1, Phường 11, Quận 6”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật và Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật cho công trình “Chung cư Bình Phú 1, Phường 11, Quận 6”, như sau:

  • Nội dung 1: Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật.
  • Nội dung 2: Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị tham gia tư vấn của đơn vị.
  • Hồ sơ năng lực của Công ty, trong đó thể hiện các nội dung:
  1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  2. Các Hợp đồng Tư vấn thiết kế/Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thuộc loại công trình dân dụng, quy mô cấp 3 trở lên) mà đơn vị đã thực hiện (bao gồm biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng);
  3. Các bằng cấp của nhân sự có chuyên môn liên quan;
  4. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên;
  5. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước, định giá xây dựng) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 9 năm 2022 đến 16 giờ 00 ngày 03 tháng 10 năm 2022.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt