THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1775/QĐ-SXD-TCCB ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo như sau:

  1. Công nhận kết quả trúng tuyển của 04 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng theo danh sách đính kèm.
  2. Thí sinh trúng tuyển thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo thời gian, địa điểm và thành phần hồ sơ như sau:

– Thời gian: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022;

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (gặp anh Vũng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính);

– Khi đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng mang theo các giấy tờ sau:

+ CMND/CCCD;

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Thông báo trúng tuyển được gửi cho từng cá nhân theo địa chỉ đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Bản chính các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu;

+ Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Bản chính hoặc bản photo sổ BHXH (nếu có);

+ Giấy tờ chứng minh người trúng tuyển có khoảng thời gian làm việc phù hợp với vị trí dự tuyển để xem xét xếp lương theo quy định (nếu có).

  1. Nội dung Thông báo này được đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn và niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định./.

Tải về danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Bài viết khác

Tiếng Việt