THÔNG BÁO Về thu lệ phí xét tuyển và công bố danh mục tài liệu tham khảo đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-SXD-TCCB ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4040/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi có kết quả của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tổ chức họp và thông qua kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
Hội đồng tuyển dụng viên Thông báo thu lệ phí xét tuyển và công bố danh mục tài liệu tham khảo đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng như sau:
I. Thu lệ phí xét tuyển
Thí sinh đủ điểu kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (vòng 2) (Phụ lục 01) thực hiện nộp lệ phí tham gia xét tuyển như sau:
1. Thời gian thu lệ phí xét tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 29 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2023.
2. Địa điểm: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Tổ chức – Hành chính
3. Lệ phí xét tuyển: 400.000đ/thí sinh (Bốn trăm nghìn đồng)
– Hình thức thu: Thí sinh nộp trực tiếp, nhờ người thân nộp hoặc thực hiện chuyển khoản theo thông tin sau:
+ Ngân hàng nhận: Ngân hàng TMCP Sài Gòn
+ Tên tài khoản nhận: VO NGOC DUC
+ Số tài khoản: 41733276868
+ Nội dung chuyển khoản: XTVC2023-Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển-Số thứ tự-Họ và tên thí sinh
Lưu ý:
– Thí sinh phải ghi nội dung chuyển khoản theo đúng hướng dẫn nêu trên, trong đó:
+ Vị trí việc làm là vị trí đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển ((1)Quản lý và phát triển nhà đất (QLPTNĐ); (2) Quản lý vận hành và Bảo trì công trình (QLVHBTCT))
+ Số thứ tự là số thứ tự của thí sinh trong phụ lục 01 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kèm theo Thông báo này.
(Ví dụ Bà Lê Thị Cẩm Vân chuyển khoản đóng phí thì nội dung chuyển khoản như sau: XTCV2023-QLPTNĐ-148-LeThiCamVan)
– Trường hợp thí sinh không đến nộp trực tiếp nhưng muốn nhận biên nhận thu tiền thì có thể nhờ người thân đến liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính nhận nhưng đảm bảo phải báo đúng thông tin của thí sinh.
– Sau 17h ngày 30 tháng 8 năm 2023 thí sinh không thực hiện đóng lệ phí thi thì xem như bỏ thi và sẽ không có tên trong lịch kiểm tra, sát hạch vòng 2.
II. Công bố danh mục tài liệu tham khảo
– Hội đồng tuyển dụng công bố danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng: Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm thông báo này
– Nội dung kiểm tra, sát hạch (vòng 2) là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu mà Hội đồng tuyển dụng thông báo.
– Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2)
Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) Hội đồng tuyển dụng sẽ có Thông báo đến thí sinh sau khi hết thời hạn đóng phí xét tuyển.
Trên đây là Thông báo về thu lệ phí xét tuyển và công bố danh mục tài liệu tham khảo đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm. Nếu thí sinh còn bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp ông Võ Ngọc Đức (số điện thoại 0949.10.02.88) – Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng để được giải đáp./.

Bấm vào đây để tải về các tài liệu kèm theo Thông báo

Bài viết khác

Tiếng Việt