THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-SXD-TCCB ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4040/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng như sau:

  1. Thành phần được triệu tập: theo danh sách đính kèm (Phụ lục 1).
  2. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường lầu 11 – Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thời gian thi cụ thể của từng thí sinh: Theo lịch kiểm tra, sát hạch đính kèm (Phụ lục 2).
  4. Hình thức thi: Phỏng vấn.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

– Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  1. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu tham khảo mà Hội đồng tuyển dụng đã ban hành tại Thông báo số 05/TB-HĐTD-TCHC ngày 28 tháng 8 năm 2023).
  2. Một số lưu ý đối với thí sinh:

– Thí sinh tham gia phỏng vấn phải tuân thủ Bản nội quy đính kèm Quyết định số 06/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức  năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (đính kèm Thông báo này).  

– Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi và thi đúng thời gian quy định.  Khi đến dự thi phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định).

– Thí sinh đến tham dự phỏng vấn, sát hạch phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham gia kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng theo quy định.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng thí sinh./.

TẢI VỀ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH VÀ LỊCH PHỎNG VẤN CỤ THỂ

Bài viết khác

Tiếng Việt