THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-SXD-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển phù hợp với kế hoạch và vị trí việc làm của Trung tâm;

Căn cứ Thông báo số 1742/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

– Tổng số 99 thí sinh (theo danh sách đính kèm).

– Danh sách thí sinh được niêm yết công khai tại: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch

Thời gian phỏng vấn, sát hạch: Từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 27/11/2020 được nêu chi tiết đối với từng vị trí việc làm mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Sáng  từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để Ban Tổ chức làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.

4. Đính kèm Quyết định  số 1780/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm (thay cho phổ biến).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển viên chức theo quy định.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng cá nhân./.

Tải về:

Lịch thi

Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Tiếng Việt