THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-SXD-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (lần 2) năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTDVC-TCHC ngày  tháng 12 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng với nội dung như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022

– Tổng số 19 thí sinh (DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN).

– Danh sách thí sinh được niêm yết công khai tại: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch

Thời gian phỏng vấn, sát hạch: từ ngày 19/12/2022 đến ngày 20/12/2022 được nêu chi tiết đối với từng vị trí việc làm mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Sáng  từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để Ban Tổ chức làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.
  2. Đính kèm Quyết định số 05/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
  3. Thí sinh đến tham dự phỏng vấn, sát hạch phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển viên chức theo quy định.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng thí sinh./.

Tải về:

Bài viết khác

Tiếng Việt