THÔNG BÁO Cung cấp hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn tham gia thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định E-HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu và Tư vấn giám sát gói thầu “Thi công xây lắp (109 căn hộ, chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6)”

Kính gửi: Các công ty có năng lực phù hợp       

Hiện nay, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) đang thực hiện việc sửa chữa 109 căn hộ, chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6.

 Nay, Trung tâm kính mời các đơn vị có đầy đủ điều kiện kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định E-HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu và Tư vấn giám sát gói thầu “Thi công xây lắp (109 căn hộ, chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6)”.

  1. Nội dung: Cung cấp dịch vụ thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định E-HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu và Tư vấn giám sát gói thầu “Thi công xây lắp (109 căn hộ, chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6)”.

          2 . Thời hạn – Địa điểm nhận hồ sơ:

          – Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm phát hành thông báo này.

          – Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

            Kính mời quý đơn vị quan tâm và đáp ứng các yêu cầu gửi hồ sơ đúng thời hạn, địa điểm nêu trên. Hồ sơ năng lực có thể được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

          Bì thư phải được dán kín, đóng mộc Công ty niêm phong, trên bì thư ghi rõ nội dung “Cung cấp hồ sơ năng lực theo thông báo  số  9993/TB-QLNGĐXD ngày 02 tháng 4 năm 2024”.

          Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Tổ chức hành chính số (028) 66.815.185, Fax: (028) 33.265.030.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt