[Tin nội bộ] 10/09/2018

[Thông báo] Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 11 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 10870/TB-SXD-TTDVXD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ   hành nghề hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các    cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

1.  Thời gian sát hạch: ngày 11/8/2017

 • Buổi sáng:
  • Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;
  • Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ 30 phút;
  • Ca 3 bắt đầu từ 10 giờ 30 phút.
 • Buổi chiều:
  • Ca 4 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;
  • Ca 5 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút;
  • Ca 6 bắt đầu từ 15 giờ 30 phút;
  • Ca 7 bắt đầu từ 16 giờ 30 phút.

2.  Địa điểm sát hạch: Tại Trường Trung cấp Xây dựng – Số 265 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.  Lưu ý:

–  Danh sách 333 cá nhân tham dự sát hạch (tải về danh sách cá nhân tham gia sát hạch kỳ 11 năm 2017) được đăng tải trên Website:

– Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh:

http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

– Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng:

http://cosic.vn

– Trường Trung cấp Xây dựng:

http://trungcapxaydung.edu.vn

–  Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;

–  Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

–  Trường hợp cá nhân vắng mặt xem như có kết quả sát hạch không đạt.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ:

–  Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 028-3932 6214 số nội bộ 714;

–  Trường Trung cấp Xây dựng, số điện thoại liên hệ: 028-3553 0107

Tiếng Việt