[Tin nội bộ] 10/09/2018

Tham mưu công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng và công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ tham mưu công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng theo quy định tại thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và công tác công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Tính đến ngày 03/5/2017, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng đã tiếp nhận, thụ lý tổng cộng 882 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ đã được cấp chứng chỉ, đăng tải thông tin, công khai thông tin; cụ thể như sau:

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 40 hồ sơ (tương ứng 40 chứng chỉ);
– Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 46 hồ sơ (tương ứng 46 chứng chỉ);
– Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 105 hồ sơ (tương ứng 105 chứng chỉ);
– Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức: 02 hồ sơ;
– Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư: 03 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Trường Trung cấp Xây dựng tiến hành tổ chức sát hạch phục vụ công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Đến nay đã tổ chức thành công 04 kỳ sát hạch với 619 cá nhân đăng ký tham dự

Tiếng Việt