[Companys News] 27/09/2019

Hội thảo “kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân – khuyến nghị cho thành phố hồ chí minh trong giai đoạn 2019 – 2035”

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về việc tổ chức các Hội thảo Chuyên đề năm 2019 phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 – 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng Thành phố chủ trì tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân – Khuyến nghị cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 – 2035”.

Mục đích của hội thảo nhằm ghi nhận ý kiến, đóng góp kinh nghiệm từ các chuyên gia trong việc cung cấp nước sạch cho người dân, trong bối cảnh ngành nước đối mặt với sự thay đổi về mặt chính sách, pháp luật; nguồn nước thô gia tăng về cả mức độ cực đoan và các diễn biến bất thường (biến đổi khí hậu); hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của thành phố chưa phát triển hoàn chỉnh.

Thời gian diễn ra hội thảo: 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ 04 vấn đề sau:

Đánh giá hiện trạng cung cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bài học kinh nghiệm trong xây dựng cấp nước ở các thành phố lớn trong nước và ngoài nước.
Định hướng quy hoạch cấp nước giai đoạn 2019 – 2035.
Tăng cường hợp tác trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý Nước Hà Lan về Quản lý Nước tổng hợp cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh buổi hội thảo:

English