Kiểm định và giám định chất lượng Kiểm định và giám định chất lượng

GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Hoạt động kiểm định xây dựng và đánh giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này.

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG LAS-749

Phòng thí nghiệm Cấu kiện và Vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (LAS – XD 749 ), được thực hiện các phép thử chuyên ngành xây dựng theo Quyết định 108/QĐ-BXD ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Với các trang thiết bị hiện đại phòng đáp ứng tốt hơn 200 chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng và hiện trường, như : thí nghiệm cát, đá, ximăng, nước, bêtông, thép, phụ gia các loại, kiểm tra khuyết tật đường hàn, đất đá xây dựng, bêtông nhựa, gạch, vữa, sơn, epoxy các loại, … theo tiêu chuẩn trong nước như TCVN, TCXD, TCN và các tiêu chuẩn quốc tế như AS, BS, ASTM, ANSI, AASHTO, DIN,…

Ngoài ra, phòng cũng thực hiện các thí nghiệm không phá hủy kỹ thuật cao ( NDT ) như các thí nghiệm siêu âm, từ, phóng xạ, PIT,…

Tiếng Việt