Construction Quality Inspection Construction Quality Inspection

GIÁM ĐỊNH

Giám định tư pháp

  • Giám định tư pháp về tính pháp lý, quy trình, tuân thủ pháp luật cho đầu tư công

Giám định xây dựng

  • Giám định chất lượng công trình, chất lượng vật liệu xây dựng và sự cố công trình

Giám định thiệt hại

  • Giám định thiệt hại từ sự cố
  • Giám định thiệt hại cho ngân sách nhà nước

KIỂM ĐỊNH

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

Kiểm định các nội dung:

  • Chất lượng, hiện trạng công trình
  • Xác định nguyên nhân hư hỏng công trình
  • Xác định giá trị còn lại của công trình
  • Chất lượng và đánh giá mức độ nguy hiểm công trình

THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG LAS-749

Phòng thí nghiệm Cấu kiện và Vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (LAS – XD 749 ), được thực hiện các phép thử chuyên ngành xây dựng theo Quyết định 108/QĐ-BXD ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Phạm vi công việc chính bao gồm: Thí nghiệm các tính chất cơ, lý hóa các loại vật liệu xây dựng; phục vụ công tác kiểm định, giám định chất lượng công trình và thí nghiệm đối chứng do nhà nước yêu cầu; hợp chuẩn hợp quy.

Với các trang thiết bị hiện đại phòng đáp ứng tốt hơn 200 chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng và hiện trường, như : thí nghiệm cát, đá, ximăng, nước, bêtông, thép, phụ gia các loại, kiểm tra khuyết tật đường hàn, đất đá xây dựng, bêtông nhựa, gạch, vữa, sơn, epoxy các loại, … theo tiêu chuẩn trong nước như TCVN, TCXD, TCN và các tiêu chuẩn quốc tế như AS, BS, ASTM, ANSI, AASHTO, DIN,…

Ngoài ra, phòng cũng thực hiện các thí nghiệm không phá hủy kỹ thuật cao ( NDT ) như các thí nghiệm siêu âm, từ, phóng xạ, PIT,…

English