THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SXD-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-SXD-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 767QĐ-SXD-TCCB ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về phân bổ số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-SXD-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 2245/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2022

Tổng số 24 thí sinh (theo danh sách đính kèm)

  1. Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn

– Được niêm yết công khai tại: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng,  Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm.

– Nội dung phỏng vấn là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu mà Hội đồng tuyển dụng thông báo.

– Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

Thời gian phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm sẽ thông báo đến từng cá nhân đăng ký dự tuyển sau.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển biết và thực hiện. Nếu có vấn đề gì vướng mắc thí sinh liên hệ trực tiếp với ông Dương Đông Vũng – Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, điện thoại 0918 738 103 để được giải đáp./.

Tải về danh sách thí sinh

Bài viết khác

Tiếng Việt