LÊ THÁI HÒA | Hà Nội

1. Hiện nay Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đã ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Trong đó tại khoản, điều 4 của Nghị định có quy định Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị. Tuy nhiên đến nay, Bộ quy chuẩn vẫn chưa được ban hành nên đơn vị thoát nước gặp một số khó khăn nhất định trong việc quản lý vận hành các điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước. Xin cho hỏi Bộ dự kiến khi nào sẽ ban hành quy chuẩn để đơn vị có cơ sở áp dụng?

2. Đối với trường hợp nước thải từ hộ thoát nước là Khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước thải đô thị chưa đạt quy chuẩn về xả thải thì đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Nhưng Nghị định chưa có quy định về mức thu phí xử lý nước thải của KCN khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải đô thị. Việc thu phí này có thể áp dụng những Thông tư hay Nghị định nào để thực hiện?

faq__reply

1. Về vấn đề ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị: 
Tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải giao cho Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì trách nhiệm này nay thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Về vấn đề thu phí xử lý nước thải của khu công nghiệp đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị: Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì các khu công nghiệp phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Trong trường hợp nước thải khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật thì việc tính giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Quý khách vui lòng điền form để đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất

câu hỏi khác

Hoa mun | Hồ Chí Minh

Đối với các công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư thì có phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu chuyên ngành và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ hay không?

NGUYỄN NGỌC HẠNH | Hồ Chí Minh

Các công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư đều là gói thầu quy mô nhỏ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhưng khối lượng, số lượng công việc lại không thể xác định được chính xác. Vậy việc áp dụng hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ như thế nào là phù hợp?

UNG ĐỨC KHIÊM | Hồ Chí Minh

Đối với các công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư thì có phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu chuyên ngành và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ hay không?

Tiếng Việt