Cao ốc văn phòng Nguyễn Lâm

Dang cap nhat
Dang cap nhat
THI TUYỂN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia.

Đơn vị thiết kế công trình: ACCCO.

Đơn vị thẩm tra: Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO.

Đơn vị thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia.

Công ty CP Thương mại XD Đồng Bằng.

Ngày khởi công : 18/04/2011

Ngày hoàn thành : 30/04/2012