Căn hộ cao cấp Khải Thông

Dang cap nhat
Dang cap nhat
THI TUYỂN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Đức Khải
Đơn vị Chứng nhận chất lượng: Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng (Cosic).
Đơn vị thiết kế công trình: Công ty CP kiến trúc sư Lại Thế Duy và Công sự
Đơn vị thẩm tra: Công ty CP tư vấn Tân Bách Khoa xây dựng
Đơn vị thi công: Công ty Bauer Việt Nam
Đơn vị giám sát: Công ty TNHH COTEBA Việt Nam.
– Mật độ xây dựng khối đế : 69,86%
– Mật độ xây dựng khối tháp: 41,96%
– Tầng cao :30 tầng và 04 tầng hầm
– Tổng số căn hộ : 212 căn
– Hệ số sử dụng đất 12,94 lần (5,64 lần cho căn hộ và 7,3 lần cho thương mại văn phòng dịch vụ)
– Vốn đầu tư : 1.499 tỷ đồng