Cao ốc văn phòng và căn hộ Bình An Palace

Dang cap nhat
Dang cap nhat
THI TUYỂN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Công trình: Cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp Binh An Palace.
Qui mô: 02 hầm + trệt + lửng + 12 lầu + sân thượng + mái.
Nhiệm vụ: thẩm tra kết cấu phần hầm.
Chủ đầu tư: công ty cổ phần thủy sản Bình An.