Thông tin thanh toán

Bạn đã thanh toán thành công!

* Để tiết kiệm thời gian, ngay sau khi chuyển khoản quý khách vui lòng gửi hình chụp ủy nhiệm chi kèm mã số đơn hàng Tại Đây để được nhận tài liệu trong thời gian nhanh nhất.

Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi tài liệu trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:

(028) 66.81.51.85 info@hmcic.com.vn

Tiếng Việt