Tài liệu theo yêu cầu Tài liệu theo yêu cầu

Danh sách các chủ đầu tư dự án tại Hồ Chí Minh – Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ

Mỗi tuần kiếm 1 tỷ ít ai ngờ, hiện tượng sốt giá ảo diễn ra ở quy mô lớn, nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản là hiện hữu và những hệ quả của nó là không lường hết được.

Tiếng Việt