Quản lý năng lực hoạt động xây dựng Quản lý năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN

  • Thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các công ty xây dựng tham gia hoạt động xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

tra cứu chứng chỉ NĂNG LỰC hoạt động xây dựng của TỔ CHỨC

tra cứu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

tra cứu Thông tin cá nhân tham dự
sát hạch chứng chỉ

tra cứu Thông tin cá nhân đăng ký thi
môi giới bất động sản

Tiếng Việt